Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Sjever

Naziv kontakta:Marko Topolovec - Sveučilišni centar Varaždin
E-mail:podrska@unin.hr
Telefon:042493367
Napomena:Za sva pitanja vezana uz AAI podatke obratite se u studentsku službu Sveučlišta Sjever. Više na: https://www.unin.hr/studenti/korisnicki-racuni
Naziv kontakta:Nikola Marijanović - Sveučilišni centar Koprivnica
E-mail:podrska@unin.hr
Telefon:048499920

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").