Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Naziv kontakta:Andrea Brozović
Telefon:01 / 4590 107
Naziv kontakta:Berislav Išgum
Telefon:01 / 4590 107
Naziv kontakta:Tomislav Pavlin
E-mail:tomislav.pavlin@mef.hr
Telefon:01 / 4590 162

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").