Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Studentski centar Karlovac

Naziv kontakta:Emir Građanin
E-mail:emir.gradanin@scka.hr
Naziv kontakta:Luka Mareković
E-mail:lmarekovich@gmail.com

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/950