Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška

Naziv kontakta:Igor Kao
Telefon:098 / 164 - 0114
Naziv kontakta:Marijana Soldatović
E-mail:msoldatovic@pou-amc.hr
Telefon:099 / 354 7094
Naziv kontakta:Slavica Štefanac
E-mail:srednjaskola@pou-amc.hr
Telefon:097 / 750 4321

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").