Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija

Naziv kontakta:Aleksandra Mežnarić Karafin
Telefon:01 / 4810 200
Naziv kontakta:Mladen Janjanin
Telefon:01 / 4810 200
Naziv kontakta:Petra Mitrović
Telefon:01 / 4810 200

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/721