Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinički bolnički centar Zagreb

Naziv kontakta:Ružica Vuić-Hinić
E-mail:ruzica.vuic-hinic@kbc-zagreb.hr
Telefon:01/2368 815
Naziv kontakta:Siladjin Ivan
E-mail:ivan.siladjin@kbc-zagreb.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").