Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva

Naziv kontakta:Centar informacijske potpore FER-a
E-mail:cip@fer.hr
Telefon:6129-999
Napomena:Ukoliko upit ne pošaljete sa službene @fer.hr e-pošta adrese, može se dogoditi da ga CIP ne zaprimi

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").