Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Ekonomski fakultet u Osijeku

Naziv kontakta:Marko Bilić
E-mail:marko.bilic@efos.hr
Telefon:031 / 224 400
Napomena:Korisnički računi u Osijeku za studente preddiplomskog i diplomskog studija otvaraju se u Studentskoj referadi (http://www.efos.unios.hr/referada/). Za studente poslijediplomskih studija informacije na: http://www.efos.unios.hr/studenti/carnet-racuni

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").