Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvo


Opis resursa:

  • Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvo - upisi i uređivanje sadržaja stranice

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Institut za oceanografiju i ribarstvo

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://galijula.izor.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnOrganizacija prava pristupa i logiranje
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
ouPristup uređivanju pojedinih dijelova stranice

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darija Ezgeta; E-mail: ezgeta@izor.hrNatrag na popis