Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)


Opis resursa:

  • Baltazar - sustav učenja na daljinu za sve studente osim studenata Menadžmenta javnog sektora na adresi baltazar.bak.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://baltazar.bak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Saša Lacković; E-mail: sasa.lackovic@bak.hrNatrag na popis