Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

AAI PKS - SKS PGP poslužitelj

PKS je servis za prihvat i razmjenu javnih PGP i kompatibilnih ključeva, odnosno ključeva koji se pridržavaju OpenPGP standarda. Takvi ključevi danas imaju veliku ulogu u primijenjenoj kriptografiji - kako za enkripciju i dekripciju e-mailova i različitog sadržaja, tako i provjeru autentičnosti e-maila i sl.

Više informacijama o AAI PKS servisu možete pronaći na Web stranicama servisa.