Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduOrgUniqueNumber
Naziv atributaBrojčani identifikator ustanove
LDAP nazivhrEduOrgUniqueNumber
OpisVrijednost atributa je brojčani identifikator ustanove.
Sintaksa: tip_identifikatora:<vrijednost>
tip_identifikatora ima kontrolirani skup vrijednosti i one mogu biti: OIB, MBUST, RKDP, MZOS_SIFRA gdje je:
OIB - osobni identifikacijski broj, MBUST - matični broj ustanove, RKDP - broj iz Registra korisnika državnog proračuna, MZOS_SIFRA - broj iz upisnika Ministarstva znanosti obrazovanja i športa.
Ukoliko je jedna od vrijednosti ovoga atributa OIB ustanove tada ta vrijednost mora odgovorati vrijednosti atributa OIB ustanove (hrEduOrgOIB). Također, ako vrijednost atributa hrEduOrgOIB nije NONE tada jedna od vrijednosti brojčanog identifikatora ustanove mora biti odgovarajući OIB.
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
PrimjerOIB: 12345678901
PorijeklohrEduOrg
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednostin
Back to list