Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduOrgURL
Naziv atributaURL adresa ustanove
LDAP nazivhrEduOrgURL
OpisURL adresa web sjedišta ustanove.
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
Primjerhttp://www.srce.hr/
PorijeklohrEduOrg
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednosti1
Back to list