Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduOrgOIB
Naziv atributaOIB ustanove
LDAP nazivhrEduOrgOIB
OpisOIB broj ustanove. Ako vrijednost ovoga atributa nije NONE, tada jedna od vrijednosti brojčanog identifikatora ustanove mora biti odgovarajući OIB. Također, ako je jedna od vrijednosti brojčanog identifikatora ustanove OIB ustanove tada ta vrijednost mora odgovorati vrijednosti atributa hrEduOrgOIB.
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis. Iznimno kad subjekt kojem je priznat status matične ustanove nema OIB upisuje se vrijednost NONE.
PrimjerOIB: 12345678901
PorijeklohrEduOrg
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednosti1
Back to list