Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduOrgMail
Naziv atributaElektronička adresa
LDAP nazivhrEduOrgMail
OpisSlužbena elektronička adresa ustanove.
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
Primjerured@srce.hr
PorijeklohrEduOrg
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednostin
Back to list