Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut dc
Naziv atributaIdentifikator ustanove
LDAP nazivdc
OpisIdentifikator ustanove (temelji se na DNS domeni ustanove).
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
Primjersrce
PorijeklodcOrganisationNameForm
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednostin
Back to list