Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

U produkciji nova verzija Registra resursa

sri, 14.2.2018. - 14:20

U produkcijskom je radu nova verzija aplikacije za upravljanje uslugama (Registar resursa) sa novim funkcionalnostima. Registar resursa je središnje mjesto za pohranu informacija o uslugama koje koriste sustav AAI@EduHr. Davatelji/vlasnici usluga  Registru resursa mogu pristupiti korištenjem AAI@EduHr elektroničkog identiteta ili vjerodajnicama kreiranim na društvenim mrežama (Facebook, Google, Linkedln, Twitter).

Osim registracije resursa koji koriste SAML i RADIUS protokol, u novoj verziji aplikacije moguće je zatražiti i registraciju resursa koji koriste CAS protokol. 

Primjena responzivnog dizajna u novoj verziji sada omogućava korištenje Registra resursa na širokom spektru uređaja (stolna i prijenosa računala, tableti i pametni telefoni).

Više o Registru resursa, funkcionalnostima i uputama za korištenje dostupno je na poveznici Registar resursa.