Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.AGR Nastavaagr.hrCAS
16.Alfa kabinetalfa.hrSAML
17.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
18.Anketa@IDIidi.hrSAML
19.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
20.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
21.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
22.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
23.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
25.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
26.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
27.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
31.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
32.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
36.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
37.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
40.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
41.Apuri Isvuuniri.hrSAML
42.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
43.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
44.Aspira SEPIaspira.hrCAS
45.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
46.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
47.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
48.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
49.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
50.Baltazarirb.hrSAML
51.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
52.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
53.Baltazar 2023./2024. testbak.hrSAML
54.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
55.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
56.Baza projekataagr.hrCAS
57.Baza projekatapharma.hrCAS
58.Baza projekatafsb.hrCAS
59.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
60.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
61.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
62.Broj studenatasrce.hrSAML
63.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
64.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
65.CARNET aerocarnet.hrSAML
66.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
67.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
68.CARNet Libarcarnet.hrSAML
69.CARNet Loomencarnet.hrSAML
70.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
71.CARNet Remailercarnet.hrSAML
72.CARNet RTcarnet.hrSAML
73.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
74.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
75.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
76.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
77.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
78.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
79.Chat servis za IRBirb.hrSAML
80.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
81.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
82.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
83.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
84.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
85.CRM sustavcarnet.hrFWS
86.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
87.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
88.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
89.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
90.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
91.CroRIS Portalsrce.hrSAML
92.CroRIS Projektisrce.hrSAML
93.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
98.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
99.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
100.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
101.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
102.CROSBIirb.hrSAML
103.CROSBI Adminirb.hrSAML
104.CROSBI Frontirb.hrSAML
105.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
106.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
107.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
109.Dabar - AMZrepsrce.hrSAML
110.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
111.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
112.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Veleučilišta ARCAvelarca.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za hrvatski jezikihjj.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
120.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
121.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
122.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
123.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
124.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
125.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
126.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
127.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
128.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
129.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
130.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
131.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
132.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
133.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
134.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
135.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
136.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
137.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
138.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
139.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
140.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
141.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
142.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
143.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
144.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
145.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
146.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
147.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
148.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
149.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
150.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
151.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
152.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
153.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
154.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
155.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
164.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Evanđeoskog teološkog veleučilištaevtos.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Veleučilišta suvremenih informacijskih tehnologija (VSITE-a)vsite.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
269.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
270.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
271.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
272.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
273.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
274.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
275.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
276.Dabar - repozitorij.ief.hrief.hrSAML
277.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
278.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
279.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
280.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
281.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
282.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
283.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
284.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
285.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
286.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
287.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
288.DEI 2024 GitLabsrce.hrSAML
289.DEMLASgeof.hrSAML
290.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
291.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
292.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
293.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
294.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
295.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
296.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
297.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
298.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
299.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
300.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
301.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
302.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
303.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
304.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
305.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
306.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
307.e-Maticecarnet.hrFWS
308.e-platforma za učenjeOIDC
309.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
310.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
311.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
312.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
313.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
314.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
315.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
316.e-učenje VuKavuka.hrSAML
317.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
318.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanove - Admin portalcarnet.hrSAML
319.e.udzbenikSAML
320.ECTS katalogagr.hrSAML
321.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
322.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
323.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
324.eduAdresarsrce.hrSAML
325.eduAdresar adminsrce.hrSAML
326.Eduplanunist.hrSAML
327.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
328.Eduplan OZSunist.hrOIDC
329.EduplanHKSunicath.hrOIDC
330.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
331.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
332.Edutorijcarnet.hrSAML
333.EFRI e-referadauniri.hrSAML
334.EFRI ISVURIuniri.hrSAML
335.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
336.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
337.EFZGIzborniefzg.hrSAML
338.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
339.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
340.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
341.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
342.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
343.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
344.eTURmzos.hrSAML
345.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
346.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
347.F-Ticks websrce.hrSAML
348.FEPA-clientfer.hrOIDC
349.FER natprofer.hrSAML
350.FFRI ISVUuniri.hrSAML
351.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
352.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
353.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
354.FOI BBBfoi.hrOIDC
355.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
356.FOI Eventsfoi.hrSAML
357.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
358.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
359.Fulir DATAirb.hrSAML
360.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
361.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
362.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
363.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
364.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
365.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
366.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
367.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
368.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
369.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
370.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
371.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
372.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
373.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
374.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
375.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
376.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
377.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
378.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
379.Galaxysrce.hrOIDC
380.Galaxy develsrce.hrOIDC
381.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
382.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
383.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
384.GFOS vijećegfos.hrSAML
385.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
386.Gitlab serverunipu.hrSAML
387.Gitlab server 2unipu.hrSAML
388.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
389.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
390.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
391.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
392.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
393.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
394.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
395.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
396.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
397.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
398.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
399.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
400.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
401.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
402.Grafanasrce.hrOIDC
403.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
404.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
405.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
406.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
407.Hrčak - administratorska sučelja - ASsrce.hrSAML
408.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
409.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
410.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
411.Hrčak administratorsko sučeljesrce.hrSAML
412.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
413.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
414.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
415.Infoart MASTERERPefzg.hrSAML
416.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
417.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
418.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
419.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
420.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
421.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
422.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
423.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
424.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
425.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
426.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
427.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
428.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
429.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
430.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
431.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
432.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
433.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
434.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
435.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
436.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
437.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
438.IRB rezervacijeirb.hrSAML
439.ISeVO Portal (visokoobrazovanje.hr)srce.hrSAML
440.ISSP portalsrce.hrSAML, OIDC
441.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
442.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
443.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
444.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
445.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
446.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
447.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
448.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
449.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
450.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
451.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
452.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
453.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
454.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
455.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
456.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
457.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
458.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
459.JupyterLab devel servisisrce.hrOIDC
460.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
461.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
462.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
463.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
464.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
465.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
466.Kolegiokolegio.hrSAML
467.Kolegio.orgkolegio.hrSAML
468.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
469.Konto webunist.hrSAML
470.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
471.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
472.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
473.Learn@FOIfoi.hrCAS
474.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
475.Lex pravospravos.hrSAML
476.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
477.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
478.LimeSurvey2srce.hrSAML
479.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
480.Loomen integracijecarnet.hrSAML
481.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
482.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
483.mCARNetcarnet.hrSAML
484.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
485.Meduzacarnet.hrSAML
486.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
487.MefZgPhDmef.hrSAML
488.MefZgSenmef.hrSAML
489.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
490.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
491.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
497.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
503.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
573.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
574.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
575.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
576.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
577.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
578.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
579.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
580.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
581.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
582.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
583.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
584.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
585.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
586.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
587.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
588.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
589.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
590.MojAAI razvojsrce.hrSAML
591.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
592.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
593.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
594.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
595.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
596.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
597.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
598.moodle_testunipu.hrSAML
599.Mreža e-školecarnet.hrSAML
600.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
601.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
602.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
603.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
604.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
605.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
606.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
607.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
608.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
609.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
610.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
611.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
612.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
613.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
614.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
615.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
616.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
617.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
618.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
619.NISpVUcarnet.hrFWS
620.NSZ.hrnsz.hrSAML
621.NSZVO Izborinsz.hrSAML
622.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
623.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
624.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
625.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
626.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
627.Online prijaveOIDC
628.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
629.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
630.PAR Moodlepar.hrSAML
631.Pfri Isvuuniri.hrSAML
632.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
633.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
634.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
635.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
636.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
637.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
638.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
639.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
640.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
641.Praksa - AGRagr.hrCAS
642.Praksa - EFRIuniri.hrSAML, CAS
643.Praksa - EFSTefst.hrSAML
644.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
645.Praksa - GRFgrf.hrCAS
646.Praksa - PBFpbf.hrSAML
647.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
648.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
649.Praksa - TTFfoi.hrCAS
650.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
651.Praksa FFZGffzg.hrCAS
652.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
653.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
654.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
655.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
656.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
657.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
658.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
659.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
660.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
661.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
662.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
663.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
664.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
665.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
666.Prometna učilicacarnet.hrSAML
667.PROPYXpro-mil.hrSAML
668.Proxy - bazepravo.hrSAML
669.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
670.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
671.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
672.Registar resursasrce.hrSAML
673.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
674.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
675.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
676.Repozitorij dokumenata mikrokvalifikacijealgebra.hrSAML, OIDC
677.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
678.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
679.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
680.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
681.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
682.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
683.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
684.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
685.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
686.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
687.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
688.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
689.Riteh indeks - razvojno okruženjeuniri.hrSAML
690.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
691.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
692.Scriptrunnercarnet.hrSAML
693.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
694.Sketchpadcarnet.hrSAML
695.SPEEDirb.hrSAML
696.Spot.oneSAML
697.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
698.Srce osTicketsrce.hrCAS
699.SRCE RAsrce.hrSAML
700.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
701.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
702.SSP stres testsrce.hrSAML
703.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
704.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
705.STEM stipendijemzos.hrSAML
706.Stemi LabOIDC
707.Stručna praksafpz.hrCAS
708.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
709.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
710.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
711.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
712.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
713.sup-sandboxsrce.hrSAML
714.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
715.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
716.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
717.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
718.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
719.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
720.Sustav Puhsrce.hrSAML
721.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
722.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
723.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programauniri.hrSAML
724.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakauniri.hrSAML
725.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
726.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
727.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
728.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
729.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
730.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
731.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
732.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
733.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
734.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
735.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
736.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
737.sys.backupcarnet.hrSAML
738.sys.dnscarnet.hrSAML
739.sys.monitorcarnet.hrSAML
740.sys.portalcarnet.hrSAML
741.Šah uz školusahklube4.hrSAML
742.Šestarirb.hrSAML
743.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
744.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
745.Tempus OPUSunizg.hrSAML
746.UFRI ISVUuniri.hrSAML
747.Ugovoristucsb.hrSAML
748.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
749.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
750.Unisport sustavunisport.hrSAML
751.Vidra javni testsrce.hrSAML
752.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
753.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
754.voopIXcarnet.hrSAML
755.VPN - bazepravo.hrSAML
756.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
757.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
758.Web Agencije za znanost i visoko obrazovanjeazvo.hrSAML
759.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
760.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
761.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
762.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
763.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
764.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
765.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
766.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
767.Web aplikacija za e-sjedniceuniri.hrOIDC
768.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
769.Web aplikacija za e-sjedniceunicath.hrOIDC
770.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
771.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
772.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
773.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
774.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
775.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
776.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
777.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
778.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
779.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
780.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
781.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
782.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
783.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
784.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
785.Web aplikacija za studentescka.hrSAML
786.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
787.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
788.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
789.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
790.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
791.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
792.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
793.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
794.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
795.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
796.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
797.Web Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrOIDC
798.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
799.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
800.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
801.Web FKIT-afkit.hrSAML
802.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
803.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
804.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
805.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
806.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
807.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
808.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
809.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
810.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
811.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
812.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
813.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
814.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
815.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
816.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
817.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
818.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniuniri.hrSAML
819.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
820.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
821.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
822.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
823.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
824.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
825.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
826.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
827.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
828.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciuniri.hrSAML
829.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
830.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
831.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
832.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
833.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
834.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
835.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
836.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
837.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
838.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
839.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
840.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
841.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
842.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
843.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
844.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
845.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
846.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planunicath.hrOIDC
847.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
848.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
849.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
850.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
851.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
852.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
853.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
854.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
855.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
856.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
857.Web-aplikacija za prijavu na HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
858.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
859.WebArgosypmf.hrSAML
860.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
861.WebMailcarnet.hrFWS
862.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
863.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
864.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML