Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Tužna vijest: preminuo je naš kolega mr. sc. Miroslav Milinović, pomoćnik ravnatelja Srca za informacijsku i posredničku infrastrukturu

pon, 13.9.2021. - 11:25

U petak, 10. rujna 2021. godine iznenada je, u 59. godini, preminuo naš kolega, dugogodišnji pomoćnik ravnatelja Srca za informacijsku i posredničku infrastrukturu i voditelj mnogih timova i nacionalnih projekata mr. sc. Miroslav Milinović. Izniman je i neizbrisiv doprinos koji je Miroslav Milinović dao Srcu, rezultatima Srca, a time i akademskoj i istraživačkoj zajednici kojoj Srce služi kao i međunarodnim timovima i projektima.

Teško je povjerovati da našeg Mire, kako su ga svi poznavali i zvali, više nema. Neizmjerno će nam nedostajati njegova ogromna radna energija, njegove poruke koje su dolazile u svako doba dana i noći bez obzira na blagdane i neradne dane, njegova neupitna stručnost, ali jednako tako i njegova upornost i profesionalna predanost u branjenju svojih stavova i vizija, što nas je ponekad vodilo u žustre rasprave... ali uvijek s ciljem da se ostvare što bolji, što kvalitetniji, što relevantniji rezultati. Hvala mu za sve što je učinio za Srce i za mnoge od nas, na tome ćemo mu biti vječno zahvalni.

U ime uprave Srca i svih zaposlenika Srca izražavamo najdublju i iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima, kolegama i suradnicima.

Online knjiga žalosti dostupna je na adresi https://www.srce.unizg.hr/miroslav-milinovic

U nastavku obavijesti nalaze se neke činjenice iz životopisa mr. sc. Miroslava Milinovića.

Mr. sc. Miroslav Milinović rođen je u Zagrebu 1. listopada 1962. godine gdje je završio osnovnu školu i Matematičko-informatički obrazovni centar (MIOC). Diplomirao je na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine i stekao zvanje diplomiranog inženjera matematike. Magisterij znanosti stekao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu u studenom 2003. godine.

Odmah nakon diplomiranja zaposlio se u lipnju 1987. godine u Srcu kao pripravnik i od tada je napredovao kroz stručnu i poslovnu hijerarhiju do pozicije pomoćnika ravnatelja na kojoj se nalazi sve od 1. listopada 1998. godine.

Mnogobrojni su projekti na kojima je Miro sudjelovao i koje je vodio. Od Sustava znanstvenih informacija Hrvatske (SIZIF) u 80-ima, pa preko uspostave i funkcioniranja hrvatskog BITNET čvora krajem 80-ih i početkom 90-ih do uspostave i održavanje usluga u okviru IBM Akademske inicijative početkom i sredinom 90-ih. Veliki je doprinos dao uspostavi i izgradnji mnogobrojnih internetskih servisa i usluga u doba dovođenja Interneta u Hrvatsku i izgradnje akademske i istraživačke mreže CARNET, spomenimo samo uslugu javnog računala ili javne modemske ulaze te sustav podrške korisnicima Interneta početkom i sredinom 90-ih godina. Bio je i voditelj projektnog tima uspostave i prvi predsjednik programskog odbora CARNET-ove korisničke konferencije CUC (u razdoblju od 1999. do 2005. godine).

Kao pomoćnik ravnatelja Srca, prvo za informacijske i korisničke sustave zatim za informacijske sustave i aplikacije i na kraju za informacijsku i posredničku infrastrukturu, Miroslav Milinović je koordinirao rad mnogobrojnih timova Srca koju su gradili i razvijali nacionalne informacijske sustave i internetske aplikacije i osiguravali njihovu interoperabilnost s drugim sustavima na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Postoji nekoliko velikih projekata i sustava koje i danas intenzivno koriste tisuće korisnika, a ti sustavi su neraskidivo vezani za rad i angažman Miroslava Milinovića koji je kao voditelj ili suvoditelj timova suštinski doprinio njihovom nastanku i razvoju, a bili su i predmetom njegove posebne i stalne profesionalne brige i pozornosti: sustav elektroničkih identiteta AAI@EduHr – autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja RH, globalna roaming usluga eduroam, Portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima – Hrčak. Ovi projekti i sustavi bili su u trenutku svojeg nastanka pravi pionirski iskoraci na razini ne samo hrvatske, nego i paneuropske e-infrastrukture. Među takvim pionirskim projektima nastalim pod vodstvom Miroslava Milinovića svakako treba spomenuti i Projekte mjerenja hrvatskog web prostora (MWP, prvo provedeno 2002. godine) i Projekt uspostave sustava za preuzimanje i arhiviranje obveznog primjerka hrvatskih mrežnih publikacija (DAMP/HAW) za potrebe NSK.

Ulažući veliku energiju u izgradnju i razvoj sustava i digitalnih usluga za potrebe akademske i istraživačke zajednice u Hrvatskoj Miroslav Milinović je puno vremena i energije ulagao i u suradnju s povezanim međunarodnim e-infrastrukturnim projektima i institucijama. Dugi niz godina bio je član Izvršnog odbora (TEC) i potpredsjednik TERENA-e (danas GEANT) za konferenciju TERENA Networking Conference (TNC), član Vijeća za europski akademski middleware (European Committee for Academic Middleware - ECAM), predsjednik Vijeća za globalnu uslugu eduroam™ (Global eduroam Governance Committee - GeGC), voditelj radnih grupa i timova u okviru GEANT projekata. Zahvaljujući tim aktivnostima Miroslav Milinović je bio međunarodno priznat i prepoznat kao ugledni hrvatski stručnjak u području izgradnje sastavnica moderne e-infrastrukture i digitalnih usluga, a njegove međunarodne aktivnosti značajno su doprinijele povezanosti i interoperabilnosti sastavnica hrvatske nacionalne e-infrastrukture s europskom i globalnom.

Miroslav Milinović autor je velikog broja znanstvenih i stručnih članaka, tečajeva, priručnika, kao i izlaganja na mnogobrojnim međunarodnim i hrvatskim stručnim skupovima vezanim za internetske tehnologije, informacijske sustave i aplikacije te sustave povjerenja. Zadnjih godina, kao član programskog odbora, značajno je doprinosio kvaliteti programskog sadržaja stručne konferencije Srca Dani e-infrastrukture - Srce DEI.

Bio je zaljubljenik u odbojku, dugo godina aktivni međunarodni odbojkaški sudac, aktivan u Udruzi sudaca Zagrebačkog odbojkaškog saveza.