Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Korisnicima je dostupno novo web-sjedište MojAAI@EduHr

pon, 22.7.2019. - 18:10
Web-sjedište MojAAI@EduHr (https://moj.aaiedu.hr) služi kao polazišna točka za korisnike elektroničkih identiteta AAI@EduHr za dobivanje informacija i obavljanje radnji vezanih uz njihov elektronički identitet. Ono služi kao  platforma za informacije koje se tiču korisnika elektroničkog identiteta te predstavljaju mjesto na koje se korisnik oslanja kada želi pronaći sve bitne poveznice i adrese koje mu trebaju za rješavanje konkretnih problema i  nedoumica vezanih uz njegov elektronički identitet. Također, MojAAI@EduHr omogućuje svakom prijavljenom korisniku podrobniji uvid u to koji su podaci vezani uz njega trenutačno dostupni kroz sustav AAI@EduHr, koje usluge su prilikom korisnikovih prijava u prošlosti pristupale podacima o njemu i kad su ti pristupi bili izvršeni.

Svrha ovog web-sjedišta jest unapređenje korisničkog iskustva vlasnika elektroničkog identiteta pružanjem detaljnih informacija o tome kako je korisnik koristio svoj elektronički identitet. Na taj se način ujedno ispunjavaju i obaveze koje donosi Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) te postiže cjelovito informiranja korisnika o razmjeni osobnih podataka putem sustava AAI@EduHr.