Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

AAI@EduHr webinar o povezivanju sa sustavom eduGAIN

pet, 14.5.2021. - 12:09

Želeći Vam približiti sustav AAI@EduHr, pojasniti eventualne nejasnoće oko njegova korištenja, te predstaviti novosti u sustavu, nastavljamo s održavanjem webinara vezanih uz sustav AAI@EduHr.

Sljedeći webinar održat ćemo u četvrtak, 27. svibnja 2021. s početkom u 13 sati putem adrese https://connect.srce.hr/aaiedu

Tema je: Povezivanje AAI@EduHr sa sustavom eduGAIN.

Sustav AAI@EduHr u potpunosti je povezan i usklađen s globalnim sustavima eduGAIN i eduroam, a putem sustava NIAS povezan je i s europskim sustavom eIDAS (Electronic Identication, Authentication and Trust Services).

U okviru ovog webinara predstavljamo aktualne rezultate povezivanja sustava AAI@EduHr sa sustavima eduGAIN i eIDAS te razinu usklađenosti s odgovarajućim međunarodnim standardima i normama. Posebna je pažnja posvećena internacionalizaciji usluga koje se koriste sustavom AAI@EduHr kako bi se mogle koristiti u okviru globalnog sustava eduGAIN.

Webinar je prvenstveno namijenjen davateljima usluga koji svoju uslugu žele ponuditi korisnicima izvan sustava AAI@EduHr, ali i svima zainteresiranim za ovu tematiku.

Na webinaru ćete moći postaviti i općenita pitanja vezana uz sustav AAI@EduHr, te predložiti temu za neki od sljedećih webinara. Predvidivo trajanje webinara je najviše 2 sata, a prethodna prijava nije potrebna.