Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Zamjena certifikata SSO servisa sustava AAI@EduHr

sri, 24.7.2019. - 15:21

Dana 23. srpnja 2019. zamijenili smo certifikat koji se koristi za provjeru valjanosti autentikacijskih odgovora koje AAI@EduHr SSO sustav prosljeđuje aplikacijama. Kako većina platformi i aplikacija provjerava samo valjanost certifikata kojim su odgovori potpisani (je li izdan od valjanog root CA, je li naslovljen na odgovarajući poslužitelj, je li istekao...) kod većine usluga nije potrebna nikakva intervencija, niti prilagodba novom certifikatu.

Ustanove čiji se korisnici autenticiraju za prisup sustavu Office 365 putem SSO servisa sustava AAI@EduHr trebaju izvršiti promjenu certifikata prema proceduri opisanoj na poveznici

https://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/cesto-postavljana-pitanja/kako-izvrsiti-zamjenu-certifikata-za-provjeru-sso

Ako uočite da vaša usluga ne radi zbog problema s certifikatom, vjerojatno trebate svojoj implementaciji SAML-a postaviti novi certifikat SSO servisa sustava AAI@EduHr. Novi certifikat je dostpan u metapodacima login servisa, a možete ga preuzeti i s poveznice:

https://www.aaiedu.hr/sites/default/files/content_files/other/login_aaiedu_hr_idp_20200708.crt

Molimo da nam u slučaju nejasnoća oko navedene procedure pošaljete upit elektroničkom poštom na aai@srce.hr