Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Skype for Business

Važno!

Informacije na ovoj stranici odnose se na stanje Skype for Business usluge na dan 18. svibnja 2018. Upute u nastavku nastale su u najboljoj namjeri da ustanovama koje koriste Skype for Business olakšamo konfiguriranje navedene usluge za prijavu korisnika putem sustava AAI@EduHr. Međutim, obzirom da Microsoft kontinuirano razvija i mijenja svoje proizvode, a AAI@EduHr tim nije nadležan za administraciju i održavanje usluge Skype for Business, ne odgovaramo za točnost i ažurnost podataka navedenih na web stranicama na koje se referiramo u ovim uputama. Također, posebno zahvaljujemo gđi. Leidi Rizvan-Sikimić sa Sveučilišta u Splitu na testiranju i pomoći pri izradi ovih uputa.

Procedura za omogućavanje prijave u Skype for Business putem sustava AAI@EduHr

Da bi se korisnici iz neke ustanove mogli prijavljivati u Skype for Business uporabom njihovih AAI@EduHr elektroničkih identiteta, najprije je za tu ustanovu potrebno omogućiti autentikaciju putem sustava AAI@EduHr za uslugu Office 365 prema uputama na stranici:

http://www.aaiedu.hr/za-davatelje-usluga/prilagodene-aplikacije-i-servisi/microsoft-office-365

Međutim, sukladno informacijama navedenim na web stranici:

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/34339.skype-for-business-online-enable-your-tenant-for-modern-authentication.aspx

za uslugu Skype for Business nije dovoljno samo omogućiti prijavu u Office 365 putem sustava AAI@EduHr, već‡ je potrebno još i naknadno aktivirati tzv. modern authentication za Skype for Business, što je u ovom slučaju zapravo sinonim za autentikaciju putem sustava AAI@EduHr.

Da bi administrator Office 365 usluge mogao aktivirati autentikaciju za Skype for Business putem sustava AAI@EduHr, najprije na svoje osobno računalo mora instalirati PowerShell dodatak za administraciju Skype for Business Online servisa:

https://docs.microsoft.com/en-us/SkypeForBusiness/set-up-your-computer-for-windows-powershell/download-and-install-the-skype-for-business-online-connector

i prijaviti se u Skype for Business Online administrativno sučelje izvršavanjem sljedećih naredbi u PowerShellu:
 

     $sfboSession = New-CsOnlineSession -UserName korisnicka_oznaka@nekadomena.onmicrosoft.com
     Import-PSSession $sfboSession


Bitno je naglasiti da je prilikom prijave u Skype for Business administrativno sučelje potrebno koristiti generički administratorski račun za administraciju Office 365 usluge koji ima oblik korisnicka_oznaka@nekadomena.onmicrosoft.com, a ne lokalni administratorski račun oblika netko@ustanova.hr!

Nakon prijave u Skype for Business administrativno sučelje, u skladu s uputama u odjeljku Steps to enable modern authentication for Skype for Business Online na web stranici:

https://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/34339.skype-for-business-online-enable-your-tenant-for-modern-authentication.aspx

potrebno je aktivirati modern authentication za Skype for Business izvršavanjem naredbe:
 

     Set-CsOAuthConfiguration -ClientAdalAuthOverride Allowed


Provjeru je li prethodna naredba uspješno izvršena možete napraviti izvršavanjem naredbe:
 

     Get-CsOAuthConfiguration


koja bi u slučaju uspješnog izvršavanja trebala vratiti rezultat ClientAdalAuthOverride : Allowed

Napomena

Dosadašnja iskustva pokazala su da se pojedine naredbe koje administratori unose kroz PowerShell sučelje u Windows Azure oblaku izvršavaju asinkrono, tj. rezultat ponekad nije vidljiv odmah nakon izvršavanja naredbe. To u praksi znači da nakon što administrator izvrši prethodno opisanu proceduru, možda će biti potrebno neko vrijeme (i do 24 sata) da se za Skype for Business aktivira autentikacija putem sustava AAI@EduHr.