Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Klinička bolnica Merkur

Naziv kontakta:Ivana Čihal
E-mail:ivana.cihal@kb-merkur.hr
Naziv kontakta:Marijan Špiček
E-mail:marijan.spicek@kb-merkur.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/854