Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet

Naziv kontakta:Miroslav Katić
E-mail:kmirok@ffos.hr
Telefon:031 / 494 634
Naziv kontakta:Zoltan Juhas
E-mail:zoli@ffos.hr
Telefon:031 / 494 634

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/825