Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Naziv kontakta:Saša Lugar
E-mail:sasa.lugar@azvo.hr
Telefon:01/627-4863

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/742