Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

DEI 2024 GitLab


Opis resursa:

  • Centralni repozitorij za pohranu programskog koda za radionicu GitLab CI/CD na DEI 2024

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://htc-3-64.cro-ngi.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPopunjavanje vrijednosti imena i prezimena
givenNamePopunjavanje vrijednosti imena
hrEduPersonPersistentIDOdređivanje jedinstvene oznaka korisnika
hrEduPersonUniqueIDPovezivanje s jedinstvenom oznakom korisnika
mailsalnje obavijesti korisniku
snPopunjavanje vrijednosti prezimena

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dubravko Penezić; E-mail: dpenezic@srce.hrNatrag na popis