Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Wiki Fakulteta hrvatskih studija


Opis resursa:

  • Dokumentacija Fakulteta hrvatskih studija

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://apps.fhs.unizg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena i prezimena samom korisniku.
hrEduPersonPersistentIDNužno potrebno za sistemsko funkcioniranje.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje e-pošte korisniku prilikom promjene wiki stranica (ako je korisnik tako odabrao u postavkama).
snPrikaz imena i prezimena samom korisniku.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Računalna služba FHS-a; E-mail: it@fhs.hrNatrag na popis