Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Repozitorij koda sustava NCC Hrvatska


Opis resursa:

  • NCC repozitorij je usluga koju Srce pruža Hrvatskom nacionalnom centru kompetencija za računarstvo visokih performansi

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.hpc-cc.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.hpc-cc.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.hpc-cc.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailPotreban za gitlab login.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Martin Belavić; E-mail: mbelavic@srce.hrNatrag na popis