Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevi


Opis resursa:

  • Usluga Virtual Private Server (VPS) je usluga Srca koja ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava upotrebu virtualnih poslužitelja. Resurs se koristi za potrebe aplikacije za upravljanje zahtjevima za virtualnim poslužiteljima.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://vps.srce.hr/zahtjev

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.srce.unizg.hr/vps/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.srce.unizg.hr/politika-privatnosti

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIme koje se koristi u zahtjevu
hrEduPersonPrimaryAffiliationTemeljna povezanost s ustanovom koja se koristi u zahtjevu
hrEduPersonRoleUloga u ustanovi koja se koristi u zahtjevu
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailElektronička adresa koja se koristi u zahtjevu
oNaziv matične ustanove koji se koristi u zahtjevu
snPrezime koje se koristi u zahtjevu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Davor Šarić; E-mail: dsaric@srce.hr
  • Naziv kontakta: Ivor Milošević; E-mail: ivor@srce.hrNatrag na popis