Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem


Opis resursa:

  • Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putem omogućuje studentima kreiranje i preuzimanje studentskih ugovora.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Studentski centar Karlovac

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ugovori.scka.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krešimir Kroflin; E-mail: kresimir.kroflin@ekorre.hrNatrag na popis