Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek


Opis resursa:

  • Nastavni materijali i predavanja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://nasmat.fdmz.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Andrija Ljubičić; E-mail: andrija.ljubicic@fdmz.hrNatrag na popis