Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:

  • CMS web Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.efri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.efri.uniri.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Diana Ježina; E-mail: diana.jezina.radovanovic@uniri.hrNatrag na popis