Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

HRN4You - online pregled hrvatskih normi


Opis resursa:

  • Hrvatski zavod za norme - aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normi

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Hrvatski zavod za norme

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://hrn4you.hzn.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduOrgOIB
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: repozitorij@hzn.hrNatrag na popis