Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište Velika Gorica

Naziv kontakta:Boris Komarac
E-mail:boris.komarac@vvg.hr
Telefon:0912320423
Naziv kontakta:Mario Grgić
E-mail:mario.grgic@vvg.hr
Telefon:0912320422

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/846