Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište Arca

Naziv kontakta:Đorđe Nadrljanski
Telefon:021 645 375
Naziv kontakta:Kristina Vidović
Telefon:021 645 375
Naziv kontakta:Stipe Lozina
Telefon:021 645 375

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/916