Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište VERN

Naziv kontakta:Boris Horvat
E-mail:boris.horvat@vern.hr
Naziv kontakta:Ivo Ranilović
E-mail:ivo.ranilovic@vern.hr
Naziv kontakta:Matea Šumak i Nikolina Štefančić
E-mail:itpotpora@vern.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/957