Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Naziv kontakta:Albert Oswald - Rektorat
Telefon:031 / 224 116
Naziv kontakta:Mario Dunić - Odjel za biologiju
E-mail:mdunic@biologija.unios.hr
Naziv kontakta:Petar Taler - Odjel za matematiku
E-mail:petar@mathos.hr
Naziv kontakta:Tatjana Šajatović - Odjel za kemiju
E-mail:tsajatovic@kemija.unios.hr
Naziv kontakta:Tomica Bunjevac
E-mail:tbunjevac@fizika.unios.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/772