Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Dubrovniku

Naziv kontakta:Lukša Konsuo
E-mail:luksa.konsuo@unidu.hr
Telefon:020445803
Naziv kontakta:Stjepo Hladilo
E-mail:stjepo.hladilo@unidu.hr
Telefon:020 / 445 805
Napomena:Na Sveučilištu u Dubrovniku se AAI korisnički račun otvara: za zaposlenike : CIP - Sveučilište u Dubrovniku (zgrada Ćira Carića 4) u sobi B32 svakim radnim danom, za studente: tajništvo odjela kojem student pripada.

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/776