Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Učilište Janus

Naziv kontakta:Željka Bertić Kukić
E-mail:uciliste.janus@gmail.com
Telefon:385 91 2206 645

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/932