Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Učilište Cibalae - Ustanova za obrazovanje odraslih

Naziv kontakta:Marija Tanocki
E-mail:marija.tanocki@gmail.com
Telefon:099 216 92 17

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/952