Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Akademija za umjetnost i kulturu

Naziv kontakta:Ivan Petričević
Telefon:031 / 253 300
Naziv kontakta:Luka Cvenić
Telefon:031 / 253 304

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/864