Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik s pravom javnosti

Naziv kontakta:Enoh Šeba
Telefon:01 / 4828 915

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/818