Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja Andrija Štampar

Naziv kontakta:Andrea Brozović
Telefon:01 / 4590 107
Naziv kontakta:Berislav Išgum
Telefon:01 / 4590 107
Naziv kontakta:Tomislav Pavlin
E-mail:tomislav.pavlin@mef.hr
Telefon:01 / 4590 162

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/759