Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet u Rijeci

Naziv kontakta:Paula Čalogović
E-mail:webmaster@pravri.hr
Telefon:051 / 359 694
Napomena:Rad sa studentima: radnim danom od 10 do 16 sati
Naziv kontakta:Siniša Lončarić
Napomena:Rad sa studentima: radnim danom od 12 do 14 sati

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/739