Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Opća županijska bolnica Požega

Naziv kontakta:Marinko Kezić
Telefon:034 / 254 524
Naziv kontakta:Mirela Podobnik
E-mail:mirela@pozeska-bolnica.hr
Telefon:034 / 254 496
Naziv kontakta:Sanja Mjertan
Telefon:034 / 254 518
Naziv kontakta:Vjeran Perinović
E-mail:vjeran@pozeska-bolnica.hr
Telefon:034 / 254 524

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

Da biste dobili pristup web sučelju za administraciju kontaktnih podataka morate se autenticirati svojom korisničkom oznakom i zaporkom u sustavu AAI@EduHr i morate imati status administratora LDAP imenika ili CARNet sistem inženjera vaše ustanove (vrijednost atributa "uloga u ustanovi" tj. hrEduPersonRole u LDAP imeniku mora biti postavljena na "administrator imenika" ili "CARNet sistem inženjer").