Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Pučko otvoreno učilište Libar

Naziv kontakta:Nikolina Lovinčić
E-mail:nikolina@pou-libar.hr
Telefon:091 443 0009
Naziv kontakta:Sanja Čop
E-mail:sanja@pou-libar.hr
Telefon:091 443 0009

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/960