Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Pučko otvoreno učilište Auto moto centar Nova Gradiška

Naziv kontakta:Igor Kao
Telefon:098 / 164 - 0114
Naziv kontakta:Marijana Soldatović
E-mail:msoldatovic@pou-amc.hr
Telefon:099 / 354 7094
Naziv kontakta:Slavica Štefanac
E-mail:srednjaskola@pou-amc.hr
Telefon:097 / 750 4321

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/922