Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Veleučilište PAR

Naziv kontakta:Gordana Nikolić
E-mail:gnikolic@par.hr
Telefon:+385 51 327 037
Naziv kontakta:Nika Ostojić
E-mail:nika.ostojic@par.hr
Telefon:+385 51 327 037

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/909