Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kontaktni podaci

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

Naziv kontakta:Bojan Tovjanin
E-mail:bojan.tovjanin@mefos.hr
Naziv kontakta:Boris Stanković
E-mail:boris.stankovic@mefos.hr

Natrag na popis
Administracija kontaktnih podataka

https://administracija.aaiedu.hr/maticna/prikazi/716